เรียนรู้ การสร้างนิทานด้วยโปรแกรม power point

จัดทำโดย ครูสุภาพ บริบูรณ์

http://www.ictstudy.info/ntpp/

 

เรียนรู้การสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม dwsktop author

จัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด

http://webhtml.horhook.com/wbi/dta/

เรียนรู้ การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม flash

จัดทำโดย ครู กันตินันท์   โภคินอธิษฐ์

http://wcks.ac.th/E-Learning/

เรียนรู้ออนไลน์กับครูมาโนช

จัดทำโดย ครูมาโนช นันทา

http://www.datastudent.net/

เรียนรู้ วงจรไฟฟ้า

จัดทำโดย ครู นายมานพ   ทนันต์ชัย

http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/index.htm

   
 
ติดต่อผู้ดูแล 0817969889